Scrap Metal Κατάργηση Δελτίων Αποστολής από 1/1/2014

Ανακύκλωση μετάλλων σκραπ τιμές 2014Κατάργηση Δελτίων Αποστολής από 1/1/2014

Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενη επιστολή μας θα σας αποστείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. που θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 1/1/2014.

Σήμερα θα κάνουμε αναλυτική αναφορά σχετικά με την κατάργηση του Δελτίου Αποστολής και των λοιπών παραστατικών.

Κατάργηση των δελτίων αποστολής, των συνδεδεμένων με αυτά παραστατικά και εφαρμογή νέων παραστατικών.

Τα παραστατικά που θα ισχύουν από 1/1/2014 θα είναι τα παρακάτω:

Από επιχείρηση προς επιχείρηση:

Τιμολόγιο

Πιστωτικό Τιμολόγιο

Από επιχείρηση προς ιδιώτη:

Απόδειξη Συναλλαγών

Απόδειξη Επιστροφής

Από ιδιώτη προς επιχείρηση:

Τίτλος Κτήσης

Θα περιγράψουμε αναλυτικά τις περιπτώσεις:

Σήμερα όταν μία επιχείρηση πουλάει εμπορεύματα, προιόντα, πρώτες ύλες και λοιπά αγαθά εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής και έως 30 ημέρες μετά εκδίδει Τιμολόγιο Πώλησης.

Από 1/1/2014 θα εκδίδει μόνο Τιμολόγιο. Το κράτος πια δεν το ενδιαφέρει να υπάρχει φορολογικό έγγραφο που να χρησιμοποιείται για την διακίνηση των αγαθών. Θεωρεί υπεύθυνο τον εκδότη και τον λήπτη για αυτή την συναλλαγή. Το κράτος θέλει μόνο να του δηλώσει και ο εκδότης και ο λήπτης ότι η συναλλαγή έγινε. Αυτό θα γίνει με την ηλεκτρονική διαβίβαση (θα αναφερθούμε σε άλλη επιστολή μας). Εάν θέλει ο εκδότης κατά την διακίνηση να έχει κάποιο έγγραφο που να αναφέρει τα στοιχεία του, τα στοιχεία του παραλήπτη και τα μεταφερόμενα είδη σε ποσότητες και αξίες για να εξασφαλιστεί ο ίδιος για την παραλαβή των αγαθών αυτό μπορεί να το πράξει με όποιο τρόπο αυτός νομίζει.

 

Παράδειγμα:

Έστω ότι εμείς πρέπει να πουλήσουμε έναν υπολογιστή αξίας 600,00€ και μία οθόνη αξίας 100,00€ στον πελάτη WESTNET AE με ΑΦΜ 099999999. Θα εκδόσουμε ένα ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ στα στοιχεία:

Επωνυμία              :        WESTNET AE

ΑΦΜ                      :        099999999

Διεύθυνση             :        Ηρώων Πολυτεχνείου 15

Πόλη                     :        Γέρακας

Tρόπος Πληρωμής :        Έμβασμα 30 ημερών

Αρ.Αυτοκινήτου     :        ΥΡΤ 5613

Τόπος Παράδοσης  :        Ηρώων Πολυτεχνείου 15

Ημερομηνία           :        22/11/2013

Ώρα                      :        1051

Ημερ.Συναλλαγής  :

(Είναι προεραιτικά πια το επάγγελμα, η ΔΟΥ και ο σκοπός διακίνησης)

Θα περιγράφω αναλυτικά τα εμπορεύματα, τις ποσότητες, τις αξίες, το σύνολο της καθαρής αξίας, την αξία του ΦΠΑ και το τελικό πληρωτέο.     Θα εκτυπώσω αυτό το χαρτί, θα φορτώσω το αυτοκίνητο και θα μπορώ να πάω τα πράγματα στον πελάτη.

Εάν στο δρόμο με σταματήσουν για έλεγχο απλώς θα δείξω το Τιμολόγιο, θα σημειώσουν όλα τα στοιχεία της συναλλαγής και θα συνεχίσω την πορεία μου για τον πελάτη. Η συναλλαγή αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. αργότερα, στο τέλος της ημέρας, μήνα κ.λ.π. (ηλεκτρονική διαβίβαση).

Θα μπορούσα να είχα και ένα άλλο έγγραφο μαζί μου για να υπογράψει ο πελάτης ότι παρέλαβε τον υπολογιστή και την οθόνη. Αυτό το έγγραφο μπορεί να είναι ένα απλό χαρτί Α4.

Σε επαγγέλματα που δεν γνωρίζουν εξαρχής την ποσότητα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα θα αναγράφεται όταν φθάσει στον προορισμό του το εμπόρευμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Τιμολόγιο μπορεί να κοπεί αργότερα όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Θα μπορούσα όμως να μην είχα μαζί μου ούτε το Τιμολόγιο ούτε κανένα χαρτί που να μου υπέγραφε ο πελάτης και απλώς να του πήγαινα τα πράγματα. Το Τιμολόγιο θα το είχα στείλει σε ηλεκτρονική μορφή PDF στον πελάτη με σήμανση κανονικά. Εάν με σταματήσουν στο δρόμο για έλεγχο θα αναφέρω τα στοιχεία μου, τα στοιχεία του λήπτη καθώς και την αξία της συναλλαγής και ότι την συναλλαγή αυτή την έχω κανεί ηλεκτρονική διαβίβαση ή θα την κάνω στο τέλος της ημέρας. Την ηλεκτρονική διαβίβαση είναι υποχρεωμένος να την κάνει και ο λήπτης του παραστατικού. Επίσης η διασταύρωση όλως αυτών θα γίνεται και μέσω των τραπεζών αφού όλες οι συναλλαγές άνω των 500,00€ θα πρέπει να περνάνε απο το τραπεζικό σύστημα.

Εάν πρέπει να πάτε πράγματα για κάποιον πελάτη σας σε μία μεταφορική τότε μπορείτε να έχετε κάποιο έγγραφο που θα σας το υπογράψει η μεταφορική ότι παρέλαβε τα πράγματα που θέλετε να στείλετε και εσείς θα έχετε βάλει το Τιμολόγιο μέσα σε ένα φάκελο.

Εάν σήμερα εκδίδουμε δελτία αποστολής για διάφορους λόγους εκτός πωλήσεων, συγκεντρωτικά δελτία φόρτωσης και παραλαβής, δελτία παραλαβής κ.λ.π. δεν θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα εκδίδουμε. Εάν θέλουμε μπορούμε να συνεχίσουμε να τα εκδίδουμε αλλά με όχι με τον ίδιο τρόπο όπως σήμερα δηλαδή:

Θα εκδόσουμε το Τιμολόγιο κανονικά με τις ποσότητες και τις αξίες που θέλουμε να χρεώσουμε τον πελάτη και θα εκδόσουμε μετά ένα άλλο έντυπο (απο τον υπολογιστή μας με σήμανση ή από τον υπολογιστή μας χωρίς σήμανση ή χειρόγραφο σε οποιδήποτε χαρτί.

Μέχρι σήμερα εάν γινόταν κάποιο λάθος τότε εκδίδαμε ακυρωτικό στοιχείο που ήταν σχετικό με το αντίστοιχο παραστατικό. Από 1/1/2014 για οποιοδήποτε λάθος γίνεται θα εκδίδουμε Πιστωτικό Τιμολόγιο αρκεί να αναφέρεται η σχετική ημερομηνία συναλλαγής του Τιμολογίου και όχι το νούμερο του Τιμολογίου. Τα ακυρωτικά καταργούνται. Στην εφαρμογή που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας ΚΕΦΑΛΑΙΟ, xLINE, Atlantisθα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε οι καρτέλες των πελατών, προμηθευτών, ειδών αποθήκης να συνεχίζουν να λειτουργούν σωστά καθώς και οι γέφυρες με τη λογιστική σας.

Λύσεις που προτείνουμε:

Πρόταση Α.

Οι πελάτες που εκδίδουν σήμερα παραστατικά με εκτυπωτή Laser/Inkjet σε χαρτί Α4 μπορούν με τις κατάλληλες αλλαγές να συνεχίσουν να τυπώνουν τα παραστατικά τους και ταυτόχρονα να εκδίδεται ένα έγγραφο (όταν θέλετε) π.χ. ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ σε αθεώρητο χαρτί που θα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διακίνηση στον πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε αρκετά χαρτιά μαζί σας στην μεταφορά. Αυτή η λύση εφαρμόζεται στα προγράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ATLANTIS.

Πρόταση Β.

Οι πελάτες που εκδίδουν σήμερα παραστατικά με εκτυπωτή ακίδων DotMatrix σε μηχανογραφικό χαρτί μπορούν με τις κατάλληλες αλλαγές να συνεχίσουν να τυπώνουν τα παραστατικά τους και ταυτόχρονα να εκδίδεται ένα έγγραφο π.χ. ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ σε αθεώρητο χαρτί σε άλλον εκτυπωτήLaser/Inkjet A4 που θα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διακίνηση στον πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε αρκετά χαρτιά μαζί σας στην μεταφορά και η εταιρείας σας θα πρέπει να αγοράσει έναν εκτυπωτή επιπλέον. Αυτή η λύση εφαρμόζεται στο πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

Πρόταση Γ.

Μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την εφαρμογή σας έτσι ώστε όταν ένα παραστατικό πάρει σήμανση το πρωτότυπο να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας σε μορφή PDF και να σταλεί με email στον πελάτη σας (ηλεκτρονικό τιμολόγιο), το αντίγραφο επίσης να αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας (ηλεκτρονικό αρχείο), να μην εκδώσετε ούτε το δελτίο μεταφοράς και στο τέλος της ημέρας με το Ζ του μηχανισμού να αποσταλεί στην Γ.Γ.Π.Σ (ηλεκτρονική διαβίβαση). Αυτή η λύση εφαρμόζεται στα προγράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, xLINE και ATLANTIS.

Πρόταση Δ.

Όπως η πρόταση Γ αλλά στο τέλος να εκδίδεται δελτίο μεταφοράς χωρίς σήμανση. Αυτή η λύση εφαρμόζεται στα προγράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ATLANTIS.

Πρόταση Ε.

Να εκδίδουμε το παραστατικό μας κανονικά όπως σήμερα αλλά θα λέγεται Τιμολόγιο και σε αυτό θα υπογράφει ο πελάτης για την παραλαβή των ειδών που περιγράφονται σε αυτό (με κατάλληλη σφραγίδα μας για την παραλαβή).

Η πρόταση Ε θα έχει το λιγότερο δυνατό κόστος και παραμετροποίησης και χρήσης. Αυτή η λύση εφαρμόζεται στα προγράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, xLINE και ATLANTIS.

Το κόστος για όλες αυτές τις αλλαγές του Κ.Φ.Α.Σ είναι ανάλογα την παραμετροποίηση της κάθε εφαρμογής στην επιχείρηση σας και ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Σκεφτείτε τις προτάσεις μας και δείτε ποια από αυτές είναι η κατάλληλη για την ομαλή λειτουργία της εταιρεία σας.

 

Σε συζητήση που είχαμε με την δικηγόρο της εταιρείας μας, μας ανέφερε ότι εάν στο Τιμολόγιο που εκδίδουμε υπάρχει σημείο στο παραστατικό που να αναφέρει ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ και ακολουθεί σφραγίδα και υπογραφή του πελάτη σας δεν θα υπάρχει πρόβλημα για την εξασφάλιση της παραλαβής των εμπορευμάτων. Έτσι δε χρειάζεται να εκδίδουμε επιπλέον έγγραφα του Τιμολογίου.

Σίγουρα από όλους μας θα περάσει η σκέψη ότι έτσι μεγαλώνει η φοροδιαφυγή. Δείτε τα νέα πρόστιμα και ξανασκεφτείτε το.

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Για την εταιρεία

Αγορά Scrap

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Επικοινωνήστε μαζί μας για να ρωτήσετε τιμές, τρόπους παραλαβής/παράδοσης καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικά με τις υπηρεσίες μας.  Συμπληρώστε το Anti-SPAM με ο,τι σας ζητηθεί και μετά πατήστε "Αποστολή"

  αρχείο λήψης

  Διεύθυνση:

  1° χλμ Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Βέροιας, Αλεξάνδρεια 59300 

  Click Here
  αρχείο λήψης (3)
  Χάρτης:
  Που Ακριβώς είμαστε;
  (Πατήστε το Σύνδεσμο)
  αρχείο λήψης (1)

  Τηλέφωνο:

  📲6987 366800

  📲6980 252745

   

  images

  Ωράριο:

  Δευ-Παρ:  8πμ – 9μμ
  Σαβ:  9πμ – 3μμ

  Άμεση Εξυπηρέτηση-Παραλαβή των Μεταλλικών Απορριμμάτων.
  Ανακυκλώνουμε παλαιά σίδερα και μέταλλα, χαλκό, καλώδια, ορείχαλκος, μοτέρ, αλουμινίο, ίνοξ καθώς και αυτοκίνητα.
  Προσφέρουμε μετρητά ΑΜΕΣΑ

  © Αγορά Scrap ~ 2020 – All Rights Reserved
  Κατασκευή Ιστοσελίδας – Ax-Easy

  Verified by MonsterInsights